LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

Velkostatek Velké Meziříčí je tedy historický název majetku rodiny Podstatzkých, jež na něm po navrácení majetku Josefě Podstatzké - Lichtenstein (*29.11.1905 +16.2.2000) v letech 1995-1997 hospodaří.

Jedná se především o hospodaření v lesích, kde rodinná firma Lesní a rybochovné hospodářství s.r.o. navazuje moderním způsobem na lesnické hospodaření předchozích generací lesníků tak, aby i budoucí generace majitelů mohly řádně spravovat a udržovat rodinný majetek, tj. zámek i ostatní nemovitosti, budovy a pozemky jež jsou dílem využívány pro provozní účely a dílem pronajímány.

Oporou v hospodaření a historicky významným prvkem velkostatku je středisko rybářství.


Už v roce 1929 založil František Maria Alfred Harrach na Velkostatku ve Velkém Meziříčí rybářsko-hydrobiologickou stanici. Dnešní rybářství pod vedením ing Karla Báni tak navazuje svým hospodařením na téměř 60 rybnících o rozloze cca 250ha na tradice původní firmy.

Neopomenutelnou součástí Velkostatku je obora Dolní Heřmanice
Založil ji Rudolf z Kounic, kterému Meziříčí patřilo v letech 1649-1669 – uváděné roky založení se u jednotlivých autorů liší, ale pohybují se kolem roku 1650. Jedná se tedy o jednu z nejstarších obor v českých zemích. V současné době se zde s úspěchem chová daněk evropský, muflon a jelen sika. Trofeje jelena siky z obory Velkostatku patří v této době k nejsilnějším na světě.

Společným administrativním sídlem rodinných firem je původní administrativní budova ve Velkém Meziříčí na adrese Zámecké schody 1204/13.