LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

Po zrušení roboty v roce 1848 se z panství stává velkostatek. Jeho součástí bylo 11 dvorů, pivovar, 2 lihovary, cihelny, mlýny i dvě pily.

 

Důraz byl kladen na zlepšení hospodaření, aby bylo možno zvýšené výnosy prodat. Na konci 19. století bylo preferováno především rybnikářství a lesní hospodářství. Celá tato změna proběhla v době, kdy velkomeziříčské panství a později velkostatek vlastnila Leopoldina Lobkowiczová. Na ni plynule navázal i její syn Rudolf Lobkowicz, který majetek zdědil po její smrti v roce 1899.

 

Dalším majitelem byl od roku 1908 Rudolfův synovec František Harrach.