LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

 

Projekty realizované společností Maria Podstatzka-Lichtensteinová v rámci tohoto programu a spolufinancované Evropskou unií:

 

• CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000260 – Modernizace činností v akvakultuře

Popis projektu:

pořízení dopravního užitkového automobilu do 3,5t
Pořízení bezpečnostního systému sádky Mostiště
Pořízení technologie měření parametrů vody rybích sádek, měření a čištění nátokové vody z náhonu
Pořízení podložní sítě

Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje


Výsledek projektu: zajištění celoročního provozu rybářství s důrazem na snížením nároku využití lidských zdrojů při provozu sádek

 

• CZ.10.2.102/2.2/1.0/16_005/0000289 -Nákup nákladního automobilu do rybářství

Popis projektu: pořízení nákladního automobilu a drobného vybavení

 

Cíl projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje


Výsledek projektu: pořízení nákladního automobilu pro převoz ryb a drobného vybavení pro rybářství