LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

Ekonomická činnost:

 

 • Prodej odlovu trofejí
 • Prodej zvěřiny
 • Prodej živé zvěře

 

K dnešnímu dni je oploceno 186 hektarů, z toho:

 

 • zemědělská půda 29 ha
 • lesní pozemky 152 ha
 • vodní plochy 3 ha
 • ostatní plochy 2 ha
 • v roce 1997 měla Obora výměru 153 ha

 

Chované druhy zvěře:

 

 • Daněk evropský ( Dama dama L. )
 • Muflon ( Ovis musimon )
 • Sika japonský (Cervus nippon nippon)