LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

RYBÁŘSTVÍ

OBORA

ZÁMEK

VELKOSTATEK

Lesy rodiny Podstatzkých o výměře cca 3 900 ha, které leží v okruhu 16 km okolo Velkého Meziříčí, obhospodařuje rodinná firma Lesní a rybochovné hospodářství s.r.o.